December 12, 2011

Christmas Christmas Christmas

I think these two are among the last of the Christmas cards, if I'm not mistaking I only have one more to show this year, its a good thing, I'm getting a bit tired of Christmascards, been so many last two months, might start even earlier next year :D 
The pattern for the socks I got from Birdscards.
Jag tror dessa två är bland de sista julkorten, ifall jag inte misstar mig så har jag bara en till att visa i år, det är bra det, börjar bli lite trött på julkort, blivit så många de senaste två månaderna, kanske börjar ännu tidigare nästa år :D
Mönstret för sockorna fick jag från Birdscards.
/CW

No comments: