December 22, 2011

When you are feeling down

whats not better than a get well card, I made one for my mom thats not well last week and sent it with her Christmas card. Stamp I found at Melonheadz.
vad är då inte bättre än ett krya på dig kort, jag gjorde ett till min mamma som är sjuk förra veckan och skickade med hennes julkort. Stämpeln kommer från Melonheadz.
/CW

1 comment:

Nadja said...

Ja då blir man nog glad och överaskad =)